Att sluta röka med Champix®

svenska nätapotek beställ

Hur fungerar Champix?
När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Det verksamma ämnet i Champix, vareniklin, binder sig till samma mottagare i hjärnan som nikotin. Det leder till att hjärnan får liknande signaler som när man röker, men signalerna är svagare. Röksuget blir mindre och abstinensbesvären lindras. Även om man fortfarande är röksugen hjälper det inte att röka, man upplever inte den vanliga effekten av nikotinet. Det beror på att vareniklin hindrar nikotinet från att nå mottagaren i hjärnan. Vareniklin har prövats på snusare, men är ännu inte godkänt för snusavvänjning.

På familjeliv skriver en användare så här om hur lätt det är att bli rökfri med champix.

Jag började med Champix för en månad sedan och det har fungerat över förväntan. Redan efter någon dag började spontant glömma bort att röka, snuset var borta helt efter tre dagar. Jag satte rökstoppet till dag 16, men fimpade helt spontant av mig själv än dag innan – det var helt enkelt för äckligt och menlöst att röka. (Vilket jag upptäckte redan efter något dygn… som andra beskrivit det, ungefär som att röka tidningspapper…)billigast i sverige på champix

Sålänge jag tar tabletterna tänker jag knappt på cigaretter och det blir bara lättare och lättare för varje dag. Ibland får jag abstinens, men mycket lätt sådan. Den går lätt att hålla ut igenom med lite frukt, något att sysselsätta huvudet med, eller kanske något att dricka. Vid några enstaka tillfällen har abstinensen varit obönhörlig och jag har inte riktigt lyckats att stå emot.. men cigaretterna har smakat illa/känts meningslösa så det har hjälpt mig att ignorera påföljande abstinensanfall

 

Vad kostar Champix?

25 st 0.5mg tabletter kostar följande:

Euroclinic: 3100kr

24apoteket:1700 (40kr frakt)

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.