Att sluta röka med Champix®

svenska nätapotek beställ

Hur fungerar Champix?
När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Det verksamma ämnet i Champix, vareniklin, binder sig till samma mottagare i hjärnan som nikotin. Det leder till att hjärnan får liknande signaler som när man röker, men signalerna är svagare. Röksuget blir mindre och abstinensbesvären lindras. Även om man fortfarande är röksugen hjälper det inte att röka, man upplever inte den vanliga effekten av nikotinet. Det beror på att vareniklin hindrar nikotinet från att nå mottagaren i hjärnan. Vareniklin har prövats på snusare, men är ännu inte godkänt för snusavvänjning.

På familjeliv skriver en användare så här om hur lätt det är att bli rökfri med champix.

Jag började med Champix för en månad sedan och det har fungerat över förväntan. Redan efter någon dag började spontant glömma bort att röka, snuset var borta helt efter tre dagar. Jag satte rökstoppet till dag 16, men fimpade helt spontant av mig själv än dag innan – det var helt enkelt för äckligt och menlöst att röka. (Vilket jag upptäckte redan efter något dygn… som andra beskrivit det, ungefär som att röka tidningspapper…)billigast i sverige på champix

Sålänge jag tar tabletterna tänker jag knappt på cigaretter och det blir bara lättare och lättare för varje dag. Ibland får jag abstinens, men mycket lätt sådan. Den går lätt att hålla ut igenom med lite frukt, något att sysselsätta huvudet med, eller kanske något att dricka. Vid några enstaka tillfällen har abstinensen varit obönhörlig och jag har inte riktigt lyckats att stå emot.. men cigaretterna har smakat illa/känts meningslösa så det har hjälpt mig att ignorera påföljande abstinensanfall

 

Vad kostar Champix?

25 st 0.5mg tabletter kostar följande:

Euroclinic: 3100kr

24apoteket:1700 (40kr frakt)

 

Ökat intresse för nätapotek

Svenskarna verkar ha en avspänd inställning till att köpa läkemedel från webbplatser som inte drivs av godkända svenska apotek.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/intresse-for-natapotek-trots-risker

 

Det är något konstigt med svensk sjukvård och läkemedelshantering! Det verkar som om de metoder och de läkemedel som inte ger önskad effekt, är de bästa. De är de bästa, därför att de är så gott som verkningslösa och ofarliga. Men nu är det ju så att patienterna, eller ”kunderna” gärna vill ha läkemedel och metoder som ger önskad effekt.

För min egen del handlar det om sömnbrist. Då jag har fått flera olika sömnmedel utskrivna till mig, kan jag idag känna både irritation och ilska över att jag ska lägga ner så mycket energi på att använda ett läkemedel eller en metod som inte gör någon verkan.nätapotek

Läkemedlen har i stort sett två områden, när det handlar om sömn och sömnbrist. Den ena är att man ska hålla på med en massa ritualer, innan man går och lägger sig. Man ska göra än det ena än det andra, för att sedan kunna lägga sig. Gör man inte så, så följer man inte läkares instruktioner och då riskerar man att inte få någon fortsatt hjälp eller behandling. Att be och få en ”second opinion” av en annan läkare, är ganska meningslöst, eftersom den läkaren i stort sett kommer att hålla den första läkaren om ryggen och ha samma åsikter. Det är ju enklast så. Åtminstone för läkarna.

Har man prövat alla de anti-histaminer som ska verka som sömnmedel, så har man sen inte särskilt många alternativ. Då är man tillbaka till ruta ett igen och ska genomgå alla de där ritualerna, Igen.

När det handlar om ”nätapotek” går det många rykten om hur hänsynslösa och farliga sådana nätaffärer är. Själv har jag en motsatt uppfattning. För att få sova lite mer varje dag, har jag använt medel som fungerat som, tillfälligt, sömngivande. Det brukar räcka med en timmes sömn, så mår jag mycket bättre. Men att diskutera det med en läkare, dit jag brukar gå, är detsamma som att slå pannan blodig mot en vägg. Han följer sina instruktioner och de medför, för mig, patient och kund, att jag måste ligga sömnlös eller med endast ytlig sömn, dygn efter dygn. Vem som helst skulle bli tokig av det! Nätapotek eller ej, hjälp patienten istället för att dumförklara denne.

Så, för att få så mycket sömn som jag behöver, måste jag dels förlita mig på ”drugstores”dvs nätapotek utanför Sveriges gränser. Jag måste räkna med att ibland köpa sådant som inte kommer att ha någon verkan, bara för att, genom ”trial and error”, hitta fram till sådana medel som ger önskad effekt.

Självklart försvarar jag inte de medel som säljs på nätet, som kan ge både biverkningar, kroppsliga skador eller psykiska skador! Lika lite som jag vill försvara de läkemedel som står i FASS, säljs på apoteken i Sverige och som är godkända av Läkemedelsverket. T ex sådana som har som biverkan att de kan ge självmordstankar, yrsel och ångest. Eller som leder patienten in i ett ännu starkare beroende, som t ex barbiturater, rohypnol eller morfin eller heroin i läkemedelsförpackningar.

Liksom läkare i Sverige, Europa och USA, som, på femtitalet, skrev ut ”bantningspiller” och som egentligen var detsamma som amfetamin eller preludin.