Köp Ivermectin receptfritt och inrikes

Antiparasitmedlet ivermectin, som har antivirala och antiinflammatoriska egenskaper, har nu testats i många kliniska prövningar.
Ivermectin undersöks för närvarande som behandling av coronavirus SARS-CoV-2, som är det virus somWhat is ivermectin drug? All you need to know about this cheap  antiparasitic 'wonder drug' - Oneindia News orsakar COVID-19. FDA har inte godkänt ivermectin för användning för att behandla eller förebygga COVID-19 hos människor. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att ivermectin inte används till patienter med COVID-19, utom i kliniska prövningar.
Klicka för mer information om användning av ivermektin för att behandla COVID-19 och andra förebyggande och undersökande behandlingar.
utan recept tabletter
Varningar
Du kommer att behöva göra en avföringsundersökning efter att du tagit ivermectin för att se till att infektionen är borta. Vissa patienter kan behöva ta ytterligare en dos ivermektin för att behandla infektionen.
Ivermectin kan få dig att känna dig yr. För att minska risken för att känna dig yr eller svimma, res dig långsamt om du har suttit eller legat ner. Var försiktig när du går upp och ner för trappor.
Innan du tar detta läkemedel
Du ska inte använda ivermectin om du är allergisk mot det.
För att vara säker på att ivermectin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:
lever- eller njursjukdom; eller
cancer, hiv eller aids eller andra tillstånd som kan försvaga ditt immunförsvar.
Det är inte känt om ivermectin skadar ett ofött barn. Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid medan du använder detta läkemedel.
Ivermectin kan gå över i bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Berätta för din läkare om du ammar ett barn.
Ivermectin ska inte ges till ett barn som väger mindre än 15 kg (33 pund).
Hur ska jag ta ivermectin?
Ta aldrig ivermectin i större mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas av din läkare. Följ alla anvisningar på din receptbelagda etikett.
Ta ivermektin på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.
Ivermectin ges vanligtvis som en engångsdos. Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.
För att effektivt behandla din infektion kan du behöva ta ivermektin igen flera månader till ett år efter din första dos.
Om du har ett svagt immunförsvar (orsakat av sjukdom eller av att du använder vissa läkemedel) kan du behöva ta mer än en dos ivermectin. Vissa personer som har ett svagt immunförsvar behöver ta detta läkemedel regelbundet. Följ din läkares anvisningar.
För att säkerställa att detta läkemedel fungerar kan du behöva lämna täta avföringsprov ofta.
Förvara detta läkemedel i rumstemperatur bort från fukt och värme.
Information om dosering
Vanlig vuxendos av ivermektin för onchocerciasis:
0,15 mg/kg oralt en gång var 12:e månad.
Patienter med kraftig okulär infektion kan kräva återbehandling var 6:e månad. Återbehandling kan övervägas med så korta intervaller som 3 månader.
Doseringsriktlinjer baserade på kroppsvikt:
15 till 25 kg: 3 mg oralt en gång.
26-44 kg: 6 mg oralt vid ett tillfälle.
45-64 kg: 9 mg oralt vid ett tillfälle.
65-84 kg: 12 mg oralt vid ett tillfälle.
85 kg eller mer: 0,15 mg/kg oralt vid ett tillfälle
Vanlig vuxendos för Strongyloidiasis:
0,2 mg/kg oralt en gång.
Hos patienter med nedsatt immunförsvar (inklusive HIV) kan behandlingen av strongyloidiasis vara refraktär och kräva upprepad behandling (dvs. varannan vecka) och suppressiv behandling (dvs. en gång i månaden), även om välkontrollerade studier inte finns tillgängliga. Det är inte säkert att det går att uppnå bot hos dessa patienter.
Doseringsriktlinjer baserade på kroppsvikt:
15 till 24 kg: 3 mg oralt en gång.
25 till 35 kg: 6 mg oralt en gång.
36-50 kg: 9 mg oralt vid ett tillfälle.
51-65 kg: 12 mg oralt vid ett tillfälle.
66-79 kg: 15 mg oralt vid ett tillfälle.
80 kg eller mer: 0,2 mg/kg oralt en gång.
Vanlig vuxendos för Ascariasis:
0,2 mg/kg oralt en gång.
Vanlig vuxendos för kutan Larva Migrans:
0,2 mg/kg oralt en gång
Vanlig vuxendos för filariasis:
0,2 mg/kg oralt en gång
Studie (n=26 000)
Massbehandling i Papua Nya Guinea:
Bancroftiansk filariasis: 0,4 mg/kg oralt en gång per år (med en årlig engångsdos av dietylkarbamazin 6 mg/kg) i 4 till 6 år.
Vanlig vuxendos för skabb:
0,2 mg/kg oralt en gång och upprepas efter 2 veckor.
Ivermektinbehandling kan kombineras med en topikal scabicid.
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.