Smärtstillande

tramadol utan recept tramadol direkt

Tryck här för att köpa Tramadol(EU) diskret utan recept

Tramadol (marknadsförs som Ultram i USA) används för att behandla måttlig till måttligt svår smärta. Smärtlindring sker vanligtvis inom cirka en timme

Tramadol fungerar såsom ett  morfinliknande smärtstillande medel som blockerar signaler till hjärnan. En positiv egenskap som Tramadol medför är det rusliknande tillstånd som uppstår genom

Endogena opioid-peptider, Till dem hör

endorfiner, enkefaliner och dynorfiner. Även den kategori av morfin och vissa andra opioidmolekyler, som syntetiseras i kroppen i små mängder, kallas endogena opioider.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är: förstoppning, klåda och illamående, bland annat. En dosjustering kan rekommenderas hos patienter med njur- eller leverproblem. Dess användning rekommenderas inte till kvinnor som ammar eller de som är självmordsbenägna.

En vanlig dos av Tramadol  kapslar för vuxna och ungdomar över 12 år är 1 kapsel 3 gånger om dagen. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

Tramadol Retard Hexal behöver man inte ta lika ofta eftersom de är långverkande. En vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år är 100 milligram 2 gånger om dagen, det vill säga med cirka 12 timmars mellanrum. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

Om man är äldre och läkaren har bedömt att man behöver medicinen kan man få en lägre dos. Man ska inte ta mer än 300 milligram per dygn.

Viktigt

Att köpa Tramadol utan recept.

Det är viktigt att man diskuterar med sin läkare om medicinen inte ger önskad effekt. Du bör helst inte inta smärstillande läkemedel ihop med alkohol då risken för andningsuppehåll kan vara stor.

Comments are closed.