Smärtstillande

tramadol utan recept tramadol direkt

Tryck här för att köpa Tramadol(EU) diskret utan recept

Tramadol (marknadsförs som Ultram i USA) används för att behandla måttlig till måttligt svår smärta. Smärtlindring sker vanligtvis inom cirka en timme

Tramadol fungerar såsom ett  morfinliknande smärtstillande medel som blockerar signaler till hjärnan. En positiv egenskap som Tramadol medför är det rusliknande tillstånd som uppstår genom

Endogena opioid-peptider, Till dem hör

endorfiner, enkefaliner och dynorfiner. Även den kategori av morfin och vissa andra opioidmolekyler, som syntetiseras i kroppen i små mängder, kallas endogena opioider.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är: förstoppning, klåda och illamående, bland annat. En dosjustering kan rekommenderas hos patienter med njur- eller leverproblem. Dess användning rekommenderas inte till kvinnor som ammar eller de som är självmordsbenägna.

En vanlig dos av Tramadol  kapslar för vuxna och ungdomar över 12 år är 1 kapsel 3 gånger om dagen. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

Tramadol Retard Hexal behöver man inte ta lika ofta eftersom de är långverkande. En vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år är 100 milligram 2 gånger om dagen, det vill säga med cirka 12 timmars mellanrum. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

Om man är äldre och läkaren har bedömt att man behöver medicinen kan man få en lägre dos. Man ska inte ta mer än 300 milligram per dygn.

Viktigt

Det är viktigt att man diskuterar med sin läkare om medicinen inte ger önskad effekt. Du bör helst inte inta smärstillande läkemedel ihop med alkohol då risken för andningsuppehåll kan vara stor.

 

 

 

Oxikodon

 

Roxicodone M30

Oxykodon används för att lindra måttlig till svår smärta. Oxycodon-tabletter med förlängd frisättning och kapslar med förlängd frisättning används för att lindra svår smärta hos personer som förväntas behöva smärtmedicinering dygnet runt under lång tid och som inte kan behandlas med andra mediciner. Oxycodon-tabletter med förlängd frisättning och kapslar med förlängd frisättning bör inte användas för att behandla smärta som kan kontrolleras med medicinering som tas vid behov. Oxykodon-tabletter med förlängd frisättning, kapslar med förlängd frisättning och koncentrerad lösning bör endast användas för att behandla personer som är toleranta (vana till medicinens effekter) mot opioidläkemedel eftersom de har tagit denna typ av medicinering i minst en vecka. Oxykodon är i en klass av läkemedel som kallas köp generisk oxikodon oxynorm prisopiat (narkotiska) smärtstillande medel. Det fungerar genom att ändra hur hjärnan och nervsystemet reagerar på smärta.

Oxykodon finns också i kombination med acetaminophen (Oxycet, Percocet, Roxicet, Xartemis XR, andra); aspirin (Percodan); och ibuprofen. Den här monografin innehåller endast information om användning av oxykodon enbart. Om du tar en kombination av oxikodonprodukter, se till att läsa information om alla ingredienser i produkten du tar och be din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Hur ska detta läkemedel användas?
Oxycodon kommer som en lösning (vätska), en koncentrerad lösning, en tablett, en kapsel, en förlängd frisättning (långverkande) tablett (Oxycontin) och en förlängd frisättningskapsel (Xtampza ER) som ska tas per mun. Lösningen, koncentrerad lösning, tablett och kapsel tas vanligtvis med eller utan mat var 4: e till 6: e timme, antingen efter behov för smärta eller som regelbundet schemalagda mediciner. Tabletterna med förlängd frisättning (Oxycontin) tas var 12: e timme med eller utan mat. Kapslarna med förlängd frisättning  tas var 12: e timme med mat; ät samma mängd mat med varje dos. Följ anvisningarna på din receptbelagda etikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del du inte förstår. Ta oxikodon exakt enligt anvisningarna.

 

 

Comments are closed.