Nyhet: köp Vaccin mot Hepatit C utan recept

Bakgrund

Köp Hepatit-c vaccin här receptfritt

Tryck här för att beställa

Hepatit C är en leverinflammation och orsakas av ett virus, som framför allt sprids genom blod. Det vanligaste sättet att få infektionen är genom att dela drog med orena sprutor. I sällsynta fall kan hepatit C även spridas vid sex eller om du får blod från blodgivare som inte kontrollerats. Sjukdomen delas in i akut och kronisk hepatit C.

Behandling

Hepatit C kan behandlas med läkemedel och det finns då möjlighet att bli helt frisk. I den akuta fasen märker du oftast inte att du har fått infektionen och ibland går den över utan behandling. Hos fler än hälften av alla som fått infektionen finns den kvar efter sex månader och sjukdomen kallas då kronisk hepatit C. Hepatit betyder leverinflammation och det finns flera olika typer av hepatiter. Det finns läkemedel som i många fall kan bota den kroniska infektionen och förebygga dess sena komplikationer.

Dessa heter Sofosbuvir(Sovaldi) och Ribavirin. De säljs i tablettform och kostar runt 5000kr och säljs som generika. Viruset dör inom några veckor efter behandling. Sovaldi tillverkas av Gilead och kostar omkring 320000 kronor utskrivet på recept. Förnuvarande är svenska läkare väldigt restriktiva med att förskriva Sovaldi då Socialstyrelsen anser att behandlingen är för kostsam.(DN)

 

Observera:Sjukdomen är allmänfarlig enligt Smittskyddslagen.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.