Combivir – Mot virusinfektion

Combivir  är ett Antiviralt medel som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation. De botar alltså inte zidovir_300mg_60_tab combivir 24apoteketvirussjukdomar, utan bromsar deras utveckling. Flera antivirala medel ger dessutom svåra biverkningar, och många virus utvecklar lätt resistens mot medlen. Eftersom replikationen av virus är som störst direkt efter sjukdomsutbrott bör läkemedlet tas så snart som möjligt för att få så stor effekt som möjligt.

Combivir innehåller två aktiva substanser, lamivudin och zidovudin, som används för behandling av hivinfektion. Båda dessa tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).  Combivir används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.  Combivir botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner. Alla patienter svarar inte på behandlingen med Combivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

Pris: mellan 200-600kr