Strattera vid ADD/ADHD

Strattera Scandinavia 24apoteket

Tryck här för att köpa Strattera. En månadsförbrukning kostar ca 480kr

Allt fler får ADHD-diagnos i vuxen ålder samtidigt som andelen barn fortsätter att öka. Nu har en Strattera blivit godkänd för att behandla både vuxna och barn med ADHD. Strattera verkar utan den centralstimulerande effekt som den vanliga ADHD-behandlingen, till exempel Concerta eller Ritalin har, och är heller inte narkotikaklassat. Men det ger effekt visar många studier. Att köpa strattera på nätet är lätt. Tryck bara på bilden till höger.

Atomoxetin har undersökts i studier på fler än 8 600 barn och ungdomar och på fler än 4 800 vuxna med ADD/ADHD. I dessa studier har atomoxetin hjälpt att behandla symtom på ADHD och patientens funktion (så som ökad uppmärksamhet och fokus, och att minskad överaktivitet och agerande utan tanke på konsekvenserna). Atomoxetin hjälpte också att förbättra hur patienten kände sig fysiskt, humörmässigt, beteende och sociala interaktioner med andra personer.

Strattera är det första läkemedel som godkänts för att behandla vuxna med ADHD. Strattera är inte beroendeframkallande.

Symptom på ADHD är bland annat:

  • Stora svårigheter att rikta och upprätthålla uppmärksamheten på det som måste göras. Vissa med ADHD blir dock fixerade och kan bara hålla på med ett ämne eller en uppgift och kan inte göra något annat.
  • Bristande impulskontroll.
  • Hyperaktivitet varierat med stor trötthet.
  • Ryckigt rörelsemönster och/eller svårigheter att sitta still.

Alla människor kan ha ovanstående symptom under perioder och det betyder inte att det är en funktionsnedsättning. ADHD är ärftligt och symptomen ska ha uppträtt redan under barndomen för diagnos. Hos vuxna med ADHD kan symptomen förändras. De skiljer sig också en del mellan kvinnor och män.

För att tala om en funktionsnedsättning som behöver behandling ska symptomen vara så uttalade att minst två livsområden är ordentligt påverkade, till exempel i arbetslivet och i hemmet. Många vuxna har diagnostiseras med ADHD först senare i livet och har ofta under lång tid haft kontakt med vården eller andra myndigheter på grund av andra psykiatriska tillstånd som depression, bipolaritet, ångest, missbruk och personlighetsstörningar, utan att ha fått adekvat behandling.

Biverkningar 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strattera om du har:

– tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv.

– hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Strattera kan öka din hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

– högt blodtryck. Strattera kan orsaka förhöjt blodtryck.

– lågt blodtryck. Strattera kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck.

– problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

– hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

– leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

– psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

– mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad).

– aggresiva känslor.

– ovänliga och arga (fientliga) känslor.

– epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Strattera kan eventuellt öka risken för krampanfall.

– annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller känner dig väldigt olycklig.

– svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och ord.

Källa: Fass