Vad är ett nätapotek?

En liten guide till att köpa läkemedel på nätet – utan recept

 tramadol direkt header

Näthandel av medicin

 Under förra året genomförde Läkemedelsverket enkätundersökningar för att få en uppfattning om svenskarnas inställning till att köpa läkemedel eller liknande preparat via webbplatser. Sammanlagt har 3500 personer deltagit i undersökningarna som tyder på att många svenskar är positiva också till att handla via nätapotek.

Är det lagligt?
Köparen gör inget olagligt. Nätapoteket gör inget olagligt. Att köpa medicin på nätet ifrån ett annat EU-land är fullt tillåtet.

Du kan köpa Viagra, Xenical och andra receptbelagda mediciner på nätet utan recept. Det är helt lagligt och Nätapotek sverige svenska köpa lagligt läkemedelsverketapoteksmonopolet är sen länge överkört. Att handla på nätapotek är enkelt. Det räcker faktiskt bara med att svara ja eller nej på några korta frågor och uppge ditt kontokortsnummer. Några dagar senare kan du ha allt från potensmedlet Viagra till bantningsmedlet Xenical,smärtstillande Tramadol, och starka antidepressiva medel i brevlådan. Helt utan recept.

 Lagen ger dig rätt att köpa läkemedel från ett annat EU-land för personligt bruk, så länge det är för eget bruk och högst 1 års förbrukning. Det måste vara föreskrivet av en behörig person, vilket säkra nätapotek kommer förbi genom att ha egna läkare i utlandet som skriver ut recept genom en online konsultation.
Leverans tar normalt bara ett par dagar mellan beställning tills att du får paketet hem. Läkemedel kostar ofta mindre på nätapotek än på fysiska apotek, besparingarna kan vara betydande för många mediciner.
Diskretion är en av de största fördelarna med att köpa ifrån ett säkert nätapotek på internet. Vissa typer av mediciner kan upplevas som besvärande att köpa på ett fysiskt apotek. Det kan vara jobbigt att tala om vissa typer av besvär. Om du använder nätapotek slipper du detta och kan handla de mediciner du behöver diskret och bekvämt. I många fall kan man även slippa att att fysiskt besöka läkaren för att tala om problem som kan kännas skamfyllda eller jobbiga att tala om.
– Den svenska överbeskyddande politiken är patetisk. Du kan själv ta reda på om medicinen är farlig för dig, säger Madeleine Owen,internetapotekare.

Nackdelar med att handla medicin på internet
Det finns inte bara bra saker med onlineapotek. Det finns många seriösa nätapotek men det finns även en hel del oseriösa aktörer. De oseriösa nätapoteken bryr sig oftast inte om några regler utan låter köparen ta alla konsekvenser för eventuella regelbrott. Det händer att onlineapotek som inte är seriösa brister i kvalitetskontrollen, som att de säljer gamla eller undermåliga mediciner som inte ger den effekt som är utlovat.

De riktiga skojarna är lätta att känna igen och en tumregel att tänka på är att bara köpa  nätapoteken som framstår som seriösa. Etablerade nät apotek med gott rykte är sällan oseriösa.
Generika

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion och kvalite som ett originalläkemedel. Den enda skillnaden är ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling. Generiska läkemedel motsvarar idag 30% av den svenska läkemedelsmarknaden i värde och 49% i volym.
2002 infördes substitutionsreformen i Sverige som innebär att Apoteket måste byta ut ett dyrare läkemedel till ett billigare (generiska läkemedel) om sådant finns tillgängligt.Ett generiskt läkemedel kan förekomma på den svenska marknaden först efter att patenttiden för originalläkemedlet har löpt ut. Generiska läkemedel på nätet heter annorlunda än originalläkemedlet.  Exempel: Originalföretaget MSD har döpt en av sina produkter till Zocord®, med den aktiva substansen simvastatin. Många generikaföretag har samma produkt men den heter då ”Simvastatin+ företagsnamnet”Det svenska nätapoteket 24apoteket har som norm att enbart inhandla generika och på så sätt hålla kostnader nere.

Säkra nätapotek

Rated 4.6/5 based on 34 reviews

 

Strattera vid ADD/ADHD

Strattera Scandinavia 24apoteket

Tryck här för att köpa Strattera. En månadsförbrukning kostar ca 480kr

Allt fler får ADHD-diagnos i vuxen ålder samtidigt som andelen barn fortsätter att öka. Nu har en Strattera blivit godkänd för att behandla både vuxna och barn med ADHD. Strattera verkar utan den centralstimulerande effekt som den vanliga ADHD-behandlingen, till exempel Concerta eller Ritalin har, och är heller inte narkotikaklassat. Men det ger effekt visar många studier. Att köpa strattera på nätet är lätt. Tryck bara på bilden till höger.

Atomoxetin har undersökts i studier på fler än 8 600 barn och ungdomar och på fler än 4 800 vuxna med ADD/ADHD. I dessa studier har atomoxetin hjälpt att behandla symtom på ADHD och patientens funktion (så som ökad uppmärksamhet och fokus, och att minskad överaktivitet och agerande utan tanke på konsekvenserna). Atomoxetin hjälpte också att förbättra hur patienten kände sig fysiskt, humörmässigt, beteende och sociala interaktioner med andra personer.

Strattera är det första läkemedel som godkänts för att behandla vuxna med ADHD. Strattera är inte beroendeframkallande.

Symptom på ADHD är bland annat:

  • Stora svårigheter att rikta och upprätthålla uppmärksamheten på det som måste göras. Vissa med ADHD blir dock fixerade och kan bara hålla på med ett ämne eller en uppgift och kan inte göra något annat.
  • Bristande impulskontroll.
  • Hyperaktivitet varierat med stor trötthet.
  • Ryckigt rörelsemönster och/eller svårigheter att sitta still.

Alla människor kan ha ovanstående symptom under perioder och det betyder inte att det är en funktionsnedsättning. ADHD är ärftligt och symptomen ska ha uppträtt redan under barndomen för diagnos. Hos vuxna med ADHD kan symptomen förändras. De skiljer sig också en del mellan kvinnor och män.

För att tala om en funktionsnedsättning som behöver behandling ska symptomen vara så uttalade att minst två livsområden är ordentligt påverkade, till exempel i arbetslivet och i hemmet. Många vuxna har diagnostiseras med ADHD först senare i livet och har ofta under lång tid haft kontakt med vården eller andra myndigheter på grund av andra psykiatriska tillstånd som depression, bipolaritet, ångest, missbruk och personlighetsstörningar, utan att ha fått adekvat behandling.

Biverkningar 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strattera om du har:

– tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv.

– hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Strattera kan öka din hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

– högt blodtryck. Strattera kan orsaka förhöjt blodtryck.

– lågt blodtryck. Strattera kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck.

– problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

– hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

– leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

– psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

– mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad).

– aggresiva känslor.

– ovänliga och arga (fientliga) känslor.

– epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Strattera kan eventuellt öka risken för krampanfall.

– annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller känner dig väldigt olycklig.

– svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och ord.

Källa: Fass