Adderall – mot bla. ADHD och koncentrationsproblem

Adderall

Leveranstid : 10-12 dagar

Skickas ifrån : Europa

Adderall är i sin form en slags simulant som är uppbyggd på amfetamin salter, det påverkar hjärnan genom att höja nivåerna av dopamin och noradrenalin. När Adderall absorberas in i kroppens blodström går det sedan in i centrala nervsystemet och tas upputan recept tabletter av nervceller i hjärnan. Denna del av hjärnan innehåller neurotransmittorer såsom dopamin, noradrenalin och adrenalin. Dessa hormoner är också kända som katekolaminer och utgör en del av kroppens stressrespons system. De släpps oftast ut av kroppen under tider av stor stress och spänning när du behöver extra energi och fokus. Genom att på konstgjord väg aktivera adrenerga systemet, ökar Adderall frisättningen av dessa viktiga signalsubstanser i det central nervsystemet. Resultatet är en rad effekter som är karakteristiska för amfetamin stimulantia som ökad hjärtfrekvens och blodtryck, högre energinivåer och förbättrad koncentration, vakenhet och uppmärksamhet.

 

Användningsområden

 

Detta är fundamentalt hjälpsamt på oss människor när det kommer till att hålla fokus och få saker och ting gjorda. Det är även en utav anledningarna till att det är en sådan populär medicin för ADHD, att poängtera är att det även använts som medicin i över adderall kapslar100 år. Andra områden som Adderall har använts mot är narkolepsi. Men som med det flesta amfetamin former idag, så är det en stor risk för beroende. Detta har medfört till att Adderall idag anses som olagligt att bruka utan recept. I USA är det vanligt att Adderall köps olagligt på nätet av studenter där syftat är att öka prestationsförmågan under studietimmarna. Det finns även tecken på att elever ”fejkar” deras ADHD symtom för att få tag i drogen. Det räcker att felaktigt fylla i formulär och frågor som sedan ges till en läkare. Det har dock visats sig att alla inte reagerar likadant på Adderall. En del förlorar fokus och kan inte alls koncentrera sig under en längre tid. Vad Adderall över gör är att den påverkar hur kroppen reglerar aptiten, på det sättet att du inte känner hunger på samma sätt som utan, yngre personer har på grund utav detta använt drogen som ett slags bantningsmedel, framförallt i USA. Under tiden du brukar drogen bygger din kropp upp en tolerans och du kommer troligtvis behöva ta mer och mer för att få ut samma effekt som första gången du brukade det. Man har även sett att vissa individer har svårt att fungera utan Adderall när det använts under en längre tid. Här i Sverige är det svårt att få tag i Adderall, det kan finnas liknande medicin som innehåller samma typ av ämnen där du först behöver genomgå en läkarundersökning för att det ska beslutas om du har rätt till att bli medicinerad med preparatet eller inte. Sällan ser läkarna detta som ett första alternativ, utan vill ofta att man prövar annan medicin som kanske inte är lika stark.

 

Om vi då ska titta på de betydande biverkningar man kan få om man brukat Adderall så ska nämnas att detta är en medicin som påverkar det centrala nervsystemet. Alla upplever inte samma biverkningar, oavsett detta så kan de vara väldigt allvarliga.

Vid depression och ångest använts medicinen för att motverka detta. Problemet är att många patienter upplever att det i själva verket leder till det både ångest och depression. Alltså bör man vara ytterst vaksam när och om man brukar detta. Ha ständig kontakt med din läkare om du skulle uppleva allvarliga humörsvängningar eller bitande ångest. Folk har även rapporterat att hjärtat kan börja slå ojämnt och även att blodtrycket ökar. En annan biverkning kan vara influensa liknande symtom och yrsel. Är det så att tex yrseln sitter i ska man genast uppsöka läkare. Sömnsvårigheter hör också till vanligheten. Alltså kan man konstatera att medicinen kan bedömas olika verksam och hjälpsam per individ, beroende på om personen i fråga skulle få utslag av någon utav nämna biverkningar. Här är det alltså viktigt att avgöra om det är mindre eller mer omfattande biverkningar som skapas av just ditt användande.

Ska man försöka ta och summera fördelarna med medicinen så räcker det bara att titta på de olika förändringar i sinnet som folk brukar rapportera vid brukandet av Adderall;

-Ökat fokus.

-Klar mental och ökad prestationsförmåga

-Det ökar inlärningen och förmågan att ta till sig nya uppgifter. I sin helhet kan man säga att minnet förbättras avsevärt.

-Minskad stress och ångest.

-En del människor har även rapporterat mild ”eufori”. Detta pga. en direkt följd efter de ökade nivåerna av dopamin, serotonin och adrenalin.

-Högre motivation, samt förhöjda nivåer av produktivitet.

-Amfetaminet som finns i Adderall är även en effektiv aptithämmare och ses ofta som ett alternativ till viktminskning.

 

Hur ska man då dosera Adderall

 

-Det finns ett antal faktorer man bör känna till.

-Ålder på personen i fråga som tar medicinen (barn eller vuxen).

-Samt ändamålet för vilket det används.

– Naturligtvis är det självklart att en kvalificerad läkare eller sjuksköterska bör konsulteras innan Adderall och den bör användas under överinseende av din läkare. Den allmänt rekommenderade dagliga dosen för vuxna är mellan 5 och 60 mg. Ta detta läkemedel uppdelat förvaltningar hela dagen; börja när de vaknar och använda en till två ytterligare förvaltningar i fyra till sex timmars mellanrum.

 

Tolerans och biverkningar i punktform:

 

Tolerans: Det finns en hel del diskussion och oenighet om utvecklingen av tolerans med Adderall. Enligt en del läkare så är det inga problem om dos nivåer hålls till ett minimum och medicinen används för ett behov, och när det behövs., även om de fortfarande inte avfärdar riskerna då det är högts individuellt. Men det är en växande angelägenhet i det medicinska samfundet att det tar din kropp flera dagar att återhämta sig helt och hållet efter att ha använt Adderall. Forskare har visat att det tar kroppen tid att återställa sin egen naturliga produktion av signalsubstanser som Adderall påverkar i hjärnan. Detta kan leda till receptorn regleras ned, och trötthet kan då uppstå, eller ännu värre effekter.

 

Det vanligaste rapporterade Adderall biverkningarna hos vuxna:

-Dessa inkluderar muntorrhet, aptitlöshet, svårt att somna, och ångest.

-Ska du ta Adderall mot ADHD behandling rekommenderas inte det för personer som har befintliga hjärtproblem, eftersom det är möjligt att höja blodtrycket och hjärtfrekvensen. Det är inte heller rekommenderat för personer med överaktiv sköldkörtel, glaukom, epilepsi, svår ångest.

Slutord:

Adderall anses vara ett mycket effektivt läkemedel på kort sikt, men det finns risker för mycket påtagliga biverkningar. Du bör tala med vårdpersonal innan du använder detta läkemedel och enbart ta det under rätt tillfällen.